پنجره­ای به بیشه­‌ی اشاره«پنجره‌اي به بيشة اشاره» مجموعه‌اي است از هشت جستار. بهروز شيدا در مقدمة اين کتاب زير عنوانِ «کوتاه بگويم» چنين نوشته است: کوتاه بگويم: هفت جستار از هشت جستاري که در اين دفتر مي‌خوانيد،
قیمت
74 kr

حداکثر زمان ارسال این کتاب48 ساعت
می باشد

- سفارش در سوئد ظرف مدت 24 ساعت ارسال خواهد شد


در مورد اين کتاب

نویسنده: شیدا، بهروز
 
978-91-85463-02-7شابک:
نوع جلد: شوميز
ناشر:
نشر باران
تعداد صفحات: 155
تعداد جلد: 1
سال چاپ: 2006
سایز کتاب: رقعي
ویرایش: اول
مکان: استكهلم
وزن: 400

«پنجره‌اي به بيشة اشاره» مجموعه‌اي است از هشت جستار. بهروز شيدا در مقدمة اين کتاب زير عنوانِ «کوتاه بگويم» چنين نوشته است: کوتاه بگويم: هفت جستار از هشت جستاري که در اين دفتر مي‌خوانيد، پيش از اين در نشريه‌هاي گوناگون چاپ شده‌اند: خوابِ يک دست که از معرکه بربايدت، پنجره‌اي به بيشة اشاره، يادِ کودکِ دور در ترافيکِ تجدد در ‌آرش، به کوشش پرويز قليچ‌خاني؛ زير گذرِ تيغ وتَن در دوات، به کوشش رضا قاسمي، خوابِ سپيد در قابِ سيا در مجلة شعر در هنر نويسش، به کوشش پرهام شهرجردي؛ سنگيني‌ي حجابِ بي‌معنايي در بررسي کتاب، به کوشش مجيد روشنگر؛ دست‌هاي خستة نويسنده‌گانِ خرابِ کافه‌ها در نامة کانون، به کوشش منصور خاکسار، مجيد نفيسي؛ پردة روياي سلطنتِ انسان براي اولين بار چاپ مي‌شود. خواب يک دست که از معرکه بربايدت نيم‌نگاهي است به مفهومِ ديوانه‌گي در جهانِ انسان ايراني؛ گزارشي از مفهومِ ديوانه‌گي در چهار دوران تاريخي؛ گزارشي از مفهومِ ديوانه‌گي در عرفان ايراني، مفهوم ديوانه‌گي در ادبياتِ دورانِ مشروطيت، مفهوم ديوانه‌گي در ادبياتِ سال‌هاي پس از کودتاي 28 مردادماه سال 1332، مفهوم ديوانه‌گي در رمان پس از انقلاب اسلامي؛ گزارشي از مفهوم ديوانه‌گي در تاريخ جنون ميشل فوکو، حي‌بن يقظان ابن سينا، اشعار مولانا جلال‌الدين محمد بلخي، سياحت‌نامة ابراهيم بيک زين‌العابدين مراغه‌اي، اشعار نصرت رحماني، آزاده خانم و نويسنده‌اش رضا براهني. خواب يک دست که از معرکه بربايدت تلاشي است در راه نگاه به مفهوم ديوانه‌گي در آينة صداهاي مسلطِ زمانه. زيرِ گذر تيغ و تَن نگاهي است به حضور لات‌ها در جسدهاي شيشه‌ايي مسعود کيميايي، تهران شهر بي‌آسمانِ اميرحسن چهل‌تن، کابوسِ سيامک گلشيري، بي‌بي شهرزاد شيوا ارسطويي؛ نگاهي به جاپاي فرهنگ پهلواني در آيين مهر، حماسة ايراني، حماسة اسلامي، خانة سمک عيار، منش پورياي ولي؛ نگاهي به زورخانة شعبان جعفري، تکية طيب حاج‌رضايي؛ نگاهي به استحالة پهلوانان به لات‌ها. زير گذر تيغ و تَن تلاشي است در راه يافتِ ريشة لات‌هاي چهار رمان در تکه‌تکة يک تاريخ. خواب سپيد در قاب سيا نيم‌نگاهي است به هفت شعر عيني- مصورِ دوربين قديمي و اشعار ديگرِ عباس صفاري؛ نيم‌نگاهي به نگاه نظريه‌پردازان گوناگون به استعاره؛ نيم‌نگاهي به انواعِ صور خيال؛ خوانش هفت شعر در حضور تابلويي از نقاشي‌ي‌ چيني. خواب سپيد در قاب سياه تلاشي است در جهت احضار انواع ديگر هنري در «نقد ادبي». پنجره‌اي به بيشة اشاره حاشيه‌اي است بر چاه بابلِ رضا قاسمي؛ پنجره‌اي به اشاره‌هاي روان‌کاوانه، هستي‌شناسانه، تاريخي، سياسي؛ پنجره‌اي به سنت‌ سنگ‌سار، تنهايي‌ي مدرنيته، گناه انسان، دست تمناي مردانه، تاريکي‌ي پناه زنانه، نور عارفانه، وسوسة ناگزير، فاشيسم مکرر؛ پنجره‌اي به خاطره‌ها، زندان‌ها، شکنجه‌ها، کتاب‌ها. پنجره‌اي به بيشة اشاره تلاشي است در راه يافتِ ساية اشاره در حادثه و سخن. سنگينيي حجابِ بي‌معنايي گذري است از جهانِ سيزده داستانِ حسين نوش‌آذر؛ گذري از زخم روان، زخمِ جهان، زخمِ زمان بر تنِ مردان و زناني که در هيچ دستي درمان نمي‌جويند. سنگينيي حجاب بي‌معنايي تلاشي است در راه فهمِ زخمِ بي‌پناهاني که نه در سخن جهانِ سنت سامان مي‌بينند؛ نه در سخنِ جهان مدرن مصداق. دست‌هاي خستة نويسنده‌گان خراب کافه‌ها نيم‌نگاهي است به حضور متنِ تاريخي در کافه رنسانسِ ساسانِ قهرمان و اتفاق آنطور که نوشته مي‌شود مي‌افتدِ ايرج رحماني؛ نيم‌نگاهي به نظريه‌هايي که به شباهت‌ها و تفاوت‌هاي متنِ تاريخي و متنِ قصه‌اي اشاره مي‌کنند؛ نيم‌نگاهي به غربتِ زنان و مردان در برابر يک‌ديگر، غربتِ زنان و مردان در برابر قدرت‌هاي سياسي؛ غربت تبعيديان از سرزمينِ زادگاه؛ غربتِ انسان در جهان. دست‌هاي خستة نويسنده‌گان خراب کافه‌ها تلاشي است در راه تصويرِ غربت مشترکِ مشتريان دو کافة دو رمان. پردة روياي سلطنتِ انسان مقايسه‌اي است ميانِ مقدمه‌اي بر رستم و اسفنديارِ شاهرخ مسکوب و ديباچة نوين شاهنامة بهرام بيضايي از زاوية نوعِ تدوين؛ نگاهي به نوعِ تدوينِ فصل‌هاي مقدمه‌اي بر رستم و اسفنديار و ديباچة نوين شاهنامه در آينة ارمغان مورِ شاهرخ مسکوب. نويسش تکه‌هايي از سه فصلِ مقدمه‌اي بر رستم و اسفنديار در قامتِ تکه‌اي از دو نماي يک فيلم‌نامه؛ نويسشِ تکه‌هايي از دو نماي ديباچة نوين شاهنامه در قامتِ تکه‌اي از فصلِ يک کتاب؛ تلاشي در جهت تشخيصِ تفاوت دو نوع نگاه به شاهنامه. پردة روياي سلطنتِ انسان تلاشي است در جهتِ احضارِ انواع ديگر ادبي در نقدِ ادبي. ياد کودک دور در ترافيک تجدد نگاهي است به هشت رمانِ زنانة فارسي؛ جست‌وجوي عناصر مشترکِ دو گروه رمانِ زنانة فارسي؛ جست‌وجوي سيماي مرد آرماني، تن‌کامه‌گي، جانِ عارفانه. ياد کودک دور در ترافيک تجدد تلاشي است براي تصوير پنجره‌هايي که در مقابل رمان زنانة فارسي بر ديواراند. کوتاه‌تر کنم: مجموعه جستاري که مي‌خوانيد تلاش ديگري است براي تقديمِ يک صدا به گوش و چشم کساني که درد زمان و جهان را به هم‌دردي مي‌شنوند؛ از پنجرة فصل‌هاي فَراخ مي‌نگرند.

 1. شرایط و نحوه خرید از تارنمای نشر باران

  لطفا قبل از پرداخت برای خرید و یا سفارش بخش \"شرایط خرید\" را مطالعه فرمائید. در بخش \"شرایط خرید\" می‌توانید اطلاعات مفیدی در مورد قیمت ها، مالیات، زمانبندی پروسه‌ی سفارش و موارد مهم دیگری اطلاعات کسب کنید.

  نحوه‌ی خرید
  برای خرید از تارنمای نشر باران، باید ابتدا کتاب‌ یا کتاب‌های مورد نظر خود انتخاب نموده و سپس با ورود به سبد خرید عملیات ثبت‌نام و پرداخت را انجام دهید. تمامی اطلاعاتی وارد شده شما ، شخصی و سری محسوب خواهند شد.

  در ابتدای خرید، \"سبد خرید\" شما که در گوشه‌ی سمت چپ بالا نمایش داده می شود، خالی خواهد بود. همچنان که محصولات را بررسی می‌کنید می‌توانید آنها را به سبد خرید خود اضافه کنید، سبد خرید را تغییر دهید و یا با انتخاب \"پرداخت\"، خرید خود را به پایان برسانید.

  حتما توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده دقیق و درست باشند، تا امکان تحویلِ سفارش‌ها و همچنین تماس با شما بدون مشکل وجود داشته باشد.

  بعد از ثبت نام، می‌توانید خرید از ما را آغاز کنید.

  توجه داشته باشید که شما می‌توانید همچنین با عضویت در درخبرنامه باران از جدیدترین انتشارات و اخبار فرهنگی اطلاع‌ یابید.

  تغییر محتویات سبد خرید

  در بخش \"تغییر سبد خرید\"، می‌توانید تعداد محصولی را که قبلا انتخاب کرده و به سبد خرید اضافه کرده‌اید را کم یا زیاد کنید و یا تعداد مورد نظر را وارد نمانید. برای افزایش تعداد یک محصول خاص می‌توانید هنگام بررسی آن به تعداد مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.

  همچنین در این بخش می‌توانید این اطلاعات را نیز بررسی کنید:

  وزن کل سفارش، هزینه‌ی کل محصولاتی که سفارش داده اید و در صورت وجود تخفیف، میزان آن.

  پرداخت

  اگر خرید شما به پایان رسیده است، کافیست بر روی گزینه‌ی \"پرداخت\" کلیک کنید. به صفحه‌ی دیگری هدایت خواهید شد که در آن می‌توانید مشخصات گیرنده را ویرایش کنید(در صورتی که برای شخص دیگری سفارش می‌دهید و یا تمایل دارید سفارش به آدرسی غیر از آدرس ثبت شده در سایت فرستاده شود.). همچنین می‌توانید صورتحساب نهایی خود را مشاهده کنید. این صورتحساب هزینه‌ی پستی را نیز شامل می‌شود. هزینه‌ی پستی بستگی به وزن سفارش و کشور محل سکونت گیرنده دارد. در نهایت می‌توانید هزینه‌ی کل سفارش خود را بررسی کرده و با پرداخت خرید را به اتمام برسانید.

  ارسال فاکتور به وسیله پست

  در تارنمای نشر باران دو نوع امکان پرداخت وجود دارد که یکی از روش‌ها ارسال فاکتور به آدرس شما جهت پرداخت هزینه می‌باشد.

  خرید با کارت اعتباری

  با داشتن یک کارت اعتباری معتبر Visa یا Master و انتخاب نحوه‌ی خرید با Paypal ، تنها کافیست که اطلاعات کارت خود را در فرم مربوطه وارد کرده و خرید را کامل نمائید.

  لطفا توجه داشته باشید که کارت شما تنها در قبال محصولاتی که ارسال می‌شوند شارژ می‌شود. بنابر این اگر از کل سفارش شما چند قلم فرستاده شود، کارت اعتباری شما بابت همان اقلام ارسالی شارژ می‌شود. این پروسه تا تکمیل سفارش شما ممکن است بیشتر از یک بار تکرار شود.

  رسیدگی به سفارش و ارسال

  اولین هدف ما رسیدگی به سفارش ها و ارسال به موقع اقلام سفارش داده شده می باشد. دریافت سفارش بستگی به نوع سفارش شما دارد و اینکه موارد سفارش در دسترس باشند یا خیر. به طور معمول، تکمیل پروسه‌ی سفارش بین 2 تا 6 روز کاری به طول می انجامد. در مورد سفارشی که در انبار موجود نباشد، در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان تحویل را هماهنگ می‌کنیم.

  نرخ مالیات

  معمولا مالیات افزوده بر کتاب‌ها شش درصد و بر سایر موارد چون سی دی و ... بیست و پنج درصد می باشد.

  بازگرداندن سفارش

  در صورتیکه مشکل و یا اشتباهی از جانبِ ما، در پروسه‌ی سفارش و یا تحویل آن وجود داشته باشد، مسئولیت آن بر عهده‌ی ما بوده، هزینه‌ی پستی از طرف ما پرداخت شده و اقلام سفارش را پس می‌گیریم. در غیر اینصورت، اگر مشکلی از جانبِ مشتری در پروسه ی سفارش دادن وجود داشته باشد، مشتری موظف به پرداخت هزینه‌ی پستی و همچنین پنجاه درصدِ هزینه‌ی کل سفارش است. این مورد همچنین در مورد لغو سفارش صدق می‌کند، به این معنی که اگر مشتری سفارش خود را لغو کند، باید اقلام سفارش را به همان شکلِ تحویل گرفته شده بازپس فرستاده و نصفِ هزینه‌ی کل سفارش را نیز پرداخت کند .

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

بر اساس سلیقه شما...