نقد، فلسفه، سیاست و تاریخ

نتایج 41 تا 50 از کل 83 نتیجه
سرگذشت کانون نویسندگان ایران
قیمت
180 kr

کانون نویسندگان ایران بعد از شکل‌گیری و تاسیس در سال‌های پایانی دهه‌چهل، تبدیل به مرکز اصلی و پررنگ در مبارزه با سانسور و سرکوب نویسندگان دگراندیش ...

سوئد در گذرگاه تاریخ
قیمت
159 kr
شاعران و پاسخ زمانه
قیمت
101 kr
شب دردمند آرزومندی
قیمت
212 kr

شب دردمند آرزومندی فرج سرکوهی 497 صفحه شابک: 5ـ19ـ88297ـ91

شعر و سیاست
قیمت
101 kr

شعر و سیاست مجید نفیسی 244 صفحه شابك: 1ـ 24ـ88297ـ91

شعر و فلسفه­‌ی هولدرلین
قیمت
64 kr

تاریخ، قصه‌های عامیانه، آداب و رسوم اجتماعی و باورهای مذهبی نشان می‌دهند که زن همواره با خشونت مورد تحقیر و آزار قرار گرفته است. تاریخ می‌گوید زنان ...

شناخت‌شناسی نو‌اندیشی دینی در ایران
قیمت
117 kr

از پیامدهای فرآیند تجدد در ایران یکی چالش اندیشه های دینی است. ناتوانی نهادهای سنتی مذهبی از حل چالش میان اندیشه سنتی مذهبی و پیامدهای تجدد، به ...

شورش
قیمت
159 kr
علیه فراموشی
قیمت
95 kr
فلسفه اگزیستانس چیست؟
قیمت
42 kr

فلسفه اگزیستانس چیست؟ هانا آرنت برگردان: مهدی استعدادی شاد 51 صفحه شابک: xـ30ـ88296ـ91